Brudd på grunnloven og likebehandlingen av trossamfunnene

Jeg skriver høringssvar angående Kulturdepartementets ønske om å øke tilskuddet til den norske kirke uten å gi samme støtte til de andre trossamfunnene.