Brudd på grunnloven og likebehandlingen av trossamfunnene

Høringssvar på en ny sak i forbindelse med skilsmissen mellom stat og kirke, denne gangen i form av engangsutbetalinger. Samme tittel som tidligere høringssvar. Høringen.