Risikosport å få barn

Intervju sammen med Siri i Studvest om det å få barn i studietiden.