Etterlyser mer praksis

Et intervju i Studvest hvor jeg forsøker å sette søkelyset på at det er for mye teori som ikke er nødvendig og ikke settes i sammenheng med det praktiske i særlig grad.