Arbeidslunsj går ut over læring og spising

Intervju om undervisning i lunsjen.