Mener kiming fra kirkeklokker bør opphøre: – Kirken kan kalle inn til gudstjenester på SMS