Shabana Rehmans begravelse blir historisk: Første livssynshumanistiske begravelse bekostet av staten