Kontaktes av folk som opplever det belastende å være humanetiker