Kunnskapsministeren og forskar om fritakssaka: – Ein kan ikkje få fritak frå opplæring om seksualitet og mangfald