Er virkelig gravide studenter friskere enn andre gravide?

Kronikk om problemstillingene knyttet til graviditet, sykemelding, og fullføring av studiepoeng. Dette ble senere noe løst gjennom tiltakene som ble satt inn etter 22/7-2011.