Slipp guttene fri

Kronikk i Bergens Tidende, skrevet i samarbeid med og for Feministisk Initiativ Bergen. Opprinnelig tittel var “Mer normkritikk i grunnskolen!”.