Hvordan skal vi gravlegges i fremtiden?

Jeg drøfter hvordan vi skal begraves i fremtiden. Dette var utgangspunktet i teksten som ble publisert i Morgenbladet.