Norske elever fortjener en ny seksualitetsundervisning

Innlegg om seksualitetsundervisning. Basert på oversettelse av Frode Fredriksen, Trondheim Montessori og skrevet med hjelp av Monica. Dette var den 7. ende utgaven av teksten.