Skolegudstjenester er forkjellsbehandling

Svar til Trond Bakkevig om det sekulære samfunn