Vi må sette opp skolen på nytt

Jeg skriver lengre om mine ideer for hvordan skolen bør være.