Som motstander av religiøs forkynnelse i skolen forstår jeg frykten for yoga

Kronikk om det problematiske med latterliggjøring av en frykt for yoga for livssynshumanister.