Kirkeasyl, en nødvendig sikkerhetsventil

Kronikk om kirkeasylordningen, et forsvar.