Når jeg dør, vil jeg ligge blant bringebærbuskene

Skriving om det å bli kompostert etter min død og det å få endret gravferdsloven