Utlærte om sex

Trykking av tidliere onlinetekst i samme blad.