Fritak – yoga, svømming, pride, og skolegudstjenester

Leserinnlegg hos Utdanningsnytt for å beskrive fritaksrett opp mot pride og lignende.