Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak?

Kronikk som kobler ufrivillig skolefravær og vold i skolen sammen og legger ansvaret på systemet. Kronikken ble forespurt fra Utdanningsnytt som en del av et ønske om debatt gjennom sommeren.