2030: Fra felles religion til felles verdier?

Sammen med den norske kirke og human-etisk forbund.