Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden

Foreldreguide laget for foreldre som har barn i grunnskolen. Tar for seg tematikken rundt gudstjenester i skoletiden og KRLE-faget.