Digital snublegruppe

Modulen gir en innføring i pedagogiske og tekniske ferdigheter knyttet til bruk av digitale
ressurser. Modulen tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer og behov. Ett av målene til modulen er at kursdeltakerne skal dele egen erfaring og kunnskap, og på denne måten styrke deltakernes digitale kompetanse.

Nøkkelbegrep
• Digitale verktøy
• Digital undervisning
• Pedagogisk og reflektert bruk av digitale verktøy
• Aktiv læring