Flipped Classroom – studentaktiv læring

Dette kurset er for lærere som ønsker å ha kunnskap om hvordan man kan ta i bruk undervisningsmetoden Flipped Classroom i egen undervisning.  

Kurset tar for seg hvordan man går frem for å “flippe” egen undervisning, dvs. at formidling skjer ofte ved hjelp av video før felles læringsaktivitet online eller på campus. 

Kurset har både en praktisk og teoretisk tilnærming til undervisningsmetoden Flipped Classroom.