Studentaktiv læring

Målet med modulen er å få fram betydninger av studentaktive læringsformer i
undervisning i høyere utdanning. Dette krever arbeid med og diskusjon om hvilke
betingelser studentaktive læringsformer hviler i/bygger på. For å utvikle og
evaluere konsekvensen av å bruke studentaktive læringsformer, trengs
kunnskap om hva lærerne gjør for å imøtekomme intensjonen med studentaktive
læringsformer.