Gratulerer til Kirken for et vellykket digitalt valg

Det er gledelig å se at de digitale valgordningene til Den norske kirke har fungert såpass godt som de har gjort. Jeg håper at dette betyr at kirkens interne medlemsavstemninger løsrives fra offentlige valg.

Fortsett å lese «Gratulerer til Kirken for et vellykket digitalt valg»

Samtykke er ikke puritanisme.

Å kritisere en fotballpresident og kreve hans avgang etter seksuelle overtramp mot egne spillere er ikke en overreaksjon og det er heller ikke en “ny sekulær puritanisme”. Det handler tvert imot om en minstestandard for forventninger knyttet til respekt, grensesetting og samtykke, særlig når det involverer personer i maktposisjoner.

Fortsett å lese «Samtykke er ikke puritanisme.»

Humanistisk konfirmasjon står på egne ben

Humanistisk konfirmasjon har lang historie og står på egne ben, basert på humanistiske verdier og det humanistiske livssynet. Det er ikke en lett eller hurtig variant av Kirkens konfirmasjonstilbud.

Fortsett å lese «Humanistisk konfirmasjon står på egne ben»

De nordiske humanistorganisasjonene fordømmer det danske forslaget om å gjeninnføre en blasfemiparagraf på det sterkeste. 

I en rekke land brukes eksistensen av europeiske blasfemilover til å legitimere egne lover mot blasfemi. Lover som brukes aktivt til å sende folk i fengsel – eller dømmes til døden – for helt legitim religionskritikk. Eller til og med bare for å være annerledes- og ikke-troende.

Fortsett å lese «De nordiske humanistorganisasjonene fordømmer det danske forslaget om å gjeninnføre en blasfemiparagraf på det sterkeste. »

Å kjempe for skolegudstjenester og bibelutdeling i skolen er å kjempe en ideologisk kamp i skolen

Joel Ystebø og Kristelig Folkeparti i Bergen har skapt furore over formuleringene sine knyttet til abort. Litt mer skjult er det at de ønsker å gjøre skolen til en stridsarena for verdier. Ved å kreve skolegudstjenester og bibelutdeling i Bergensskolen. Det er synd, og en kommune har heller ikke mulighet til å innføre bestemmelser på tvers av Utdanningsdirektoratets føringer.

Fortsett å lese «Å kjempe for skolegudstjenester og bibelutdeling i skolen er å kjempe en ideologisk kamp i skolen»

Et trinn til på lønnsstigen i skolen – førstelektor?

Det sies at kunnskap er makt. At evnen til å tilegne seg kunnskap og forståelse er en av de mest verdifulle ferdighetene vi mennesker kan ha. Men i Norges skolesystem synes det som om det er en grense for hvor mye kunnskap en lærer skal verdsettes for. Etter å ha oppnådd stillingen som lektor med tilleggsutdanning, gir ytterligere studier knapt noen finansiell uttelling. Dette er både problematisk og ikke egnet for å øke motivasjonen for at lærere skal ønske å forfølge videre faglig vekst.

Fortsett å lese «Et trinn til på lønnsstigen i skolen – førstelektor?»

Å gi fritak for undervisning om Pride er i strid med opplæringsloven

Det er mulig å få fritak fra pridetog og gudstjenester i skolen, men det er ikke mulig å få fritak fra kunnskap om kristendom eller kjønns-, seksualitets-, og identitets-mangfold, og respekt og likestilling for dette.

Fortsett å lese «Å gi fritak for undervisning om Pride er i strid med opplæringsloven»

Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke kunnskap om mangfold og religion

Denne våren har det i noen kristne og muslimske miljøer krav om fritak fra pride i skolen. Også i Kristiansand. I realiteten krever disse foresatte at deres barn ikke deltar i undervisning og aktiviteter knyttet til kjønns-, seksualitets- og identitetsmangfold. Det er ikke en mulighet i dagens Opplæringslov. Elever skal ha mulighet til å slippe å gå i Pridetog, men de kan ikke få fritak fra kunnskapsinnholdet i læreplanene.

Fortsett å lese «Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke kunnskap om mangfold og religion»

Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke kunnskap om mangfold og religion

I noen kristne og muslimske miljøer har det denne våren vært etterlyst fritak fra pride i skolen. At foreldre skal kunne kreve at sine barn ikke deltar i undervisning og aktiviteter knyttet til kjønns-, seksualitets- og identitetsmangfold. Det kan de nok ikke få. Elever skal ha mulighet til å slippe å gå i Pridetog. Fritak fra kunnskap kan elevene derimot ikke få.

Fortsett å lese «Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke kunnskap om mangfold og religion»

Jeg flagger fordi jeg kan. Men også fordi jeg må.

_HEF2600

Terroren i Oslo like før Prideparaden som skulle vært 25. juni i fjor. Truslene mot et barnearrangement i regi av Redd Barna i Bergen i år. Drittstormen som åpne skeive opplever, særlig transpersoner, og spesielt på nett. Alt dette har endret meg.

Jeg flagger ikke lenger under pride bare fordi jeg kan. Jeg flagger fordi jeg opplever at jeg må.

Fortsett å lese «Jeg flagger fordi jeg kan. Men også fordi jeg må.»