Nå blir kristne og andre bare «om lag» like mye verdt

Nylig har tros- og livssynsminister Kjersti Toppe på vegne av regjeringen foreslått endringer i trossamfunnsloven som bidrar til mindre likebehandling mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Det var vi i Human-Etisk Forbund raskt ute for å kritisere.

Fortsett å lese «Nå blir kristne og andre bare «om lag» like mye verdt»

En humanisme uten dogmer og frelsere

Det er ikke synd på kjendiser som Dawkins og Rowlings som møter lovlige og ytringsfrihetsbasert motstand mot sine ytringer. Skeive og transfolk som står i en storm av hat, hets, og trusler bare for å være den de er, de må tas vare på.

Fortsett å lese «En humanisme uten dogmer og frelsere»

Å miste en pris er ikke å miste ytringsfriheten

Richard Dawkins har blitt fratatt prisen Humanist of the Year som han fikk av det amerikanske humanistforbundet. Dette er ikke en trussel mot hans ytringsfrihet. Den har han fremdeles i behold.

Fortsett å lese «Å miste en pris er ikke å miste ytringsfriheten»

Misforståelser om livssynssamfunn

Det ser ut til at det hersker en del misforståelser hos Vidar Mørk om etikk, hva et livssynssamfunn er, og hva Human-Etisk Forbund driver med og mener. Dette skal jeg prøve å bidra til å oppklare.

Fortsett å lese «Misforståelser om livssynssamfunn»

Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever

En vanskelig side ved å respektere barns livssynsfrihet er at vi må akseptere det om ungdommene ønsker å organisere tros- og livssynsaktiviteter i friminuttene.

Fortsett å lese «Ja til tros- og livssynsengasjement hos elever»

Støtte til én religion eller ett livssyn er ikke livssynsåpenhet

Dagen slår på lederplass fast at det å kun støtte “markeringer i én bestemt religion” ikke er livssynsåpent. Det er vi i Human-Etisk Forbund helt enig i. Kan vi regne med at denne åpenbaringen får følger for Dagens syn på favoriseringen av kristent livssyn i andre samfunnsinstitusjoner?

Fortsett å lese «Støtte til én religion eller ett livssyn er ikke livssynsåpenhet»

Skal norske lover verne om gudstjenestetiden?

Hvorfor er kino og andre kulturtilbud forbudt i kirketiden? Den pågående debatten i Aftenposten og Vårt land om kinoforbudet på søndager før klokken 13 er interessant. Kanskje minst like viktig er det å diskutere hva som skal være formålet med et slikt lovverk. Skal det være å verne om «det gudstjenestelige liv», slik det står i loven i dag?

Fortsett å lese «Skal norske lover verne om gudstjenestetiden?»

Hvordan forbereder vi oss på at du og jeg blir deltagere i falske pornovideoer?

Kunstig intelligens brukes i dag blant annet til å lage såkalte falske bilder og videoer, såkalte deepfakes, av kjente personer. Både med og uten klær, og for å sverte politiske motstandere. Hva gjør vi den dagen AI brukes til å generere falske videoer og bilder av deg eller meg?

Fortsett å lese «Hvordan forbereder vi oss på at du og jeg blir deltagere i falske pornovideoer?»

Likebehandling av trossamfunn i NRK, alle eller ingen.

I bunn og grunn er det to ulike svar på hvordan sikre likebehandling i NRK for distribusjon av seremonier hos tros- og livssynssamfunn. Enten så kan alle få plass i NRK med sine seremonier eller så er det ingen som får. Begge deler er legitime svar på et krav om likebehandling, som er en forutsetning i idealet om det livssynsåpne samfunn som vi finner formulert i NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. Selv der hvor det går på tvers av historiske fortrinn.

Fortsett å lese «Likebehandling av trossamfunn i NRK, alle eller ingen.»

Det livssynsåpne samfunn krever mer enn bare favorisering av Den norske kirke

Vi har forståelse for at Den norske kirke ønsker å takke for den gullkantede distribusjonsavtalen de har for sine gudstjenester hos NRK. Problemet med denne avtalen er at dette er en tydelig favorisering av Kirken i forhold til alle andre tros- og livssynssamfunn. Det er et brudd med likebehandlingen som må ligge til grunn for det livssynsåpne samfunnet.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunn krever mer enn bare favorisering av Den norske kirke»