Brudd på grunnloven og likebehandlingen av trossamfunnene

Forslaget om å store engangstilskudd til den Den norske kirke uten tilsvarende støtte til andre tros- og livssynssamfunn er intet mindre enn i strid med grunnloven, brudd på likebehandlingen av trossamfunnene, og rimelig uspiselig, men dessverre ikke uventet etter den såkalte “prestelønnssaken”.

Fortsett å lese «Brudd på grunnloven og likebehandlingen av trossamfunnene»

Regjeringen ønsker diskriminere trossamfunn utenfor Den norske kirke

Den blåblå regjeringen ønsker å øke tilskuddet til Den norske kirke uten å øke støtten tilsvarende til andre tros- og livssynssamfunn – i strid med grunnloven.

Fortsett å lese «Regjeringen ønsker diskriminere trossamfunn utenfor Den norske kirke»

Høringssvar: Et brudd på våre grunnleggende verdier

Med regjeringens forslag til nye lovparagrafer knyttet til tigging har dessverre regjeringen valgt å gå bort i fra våre grunnlovfestede verdier og viser et menneskesyn som dessverre ikke er Norge verdig i 2015. Det ser heller ikke ut til at dette er nødvendige lovendringer. Med de følgende merknader stiller jeg meg derfor svært negativ til lovforslaget til nye paragrafer for å ramme tigging.

Fortsett å lese «Høringssvar: Et brudd på våre grunnleggende verdier»