Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak?

To av de mest betente emnene i norsk skole er der hvor elever har ufrivillig skolefravær og der hvor lærere utsettes for vold fra elever. Vi stiller oss undrende til om ikke disse to fenomenene må sees på som to sider av samme sak.

Fortsett å lese «Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak?»

Livssynsjournalistikk er viktig, men…

Det er NRK sin oppgave å sørge for å spre kunnskap og informasjon også om livssynsfeltet. Derimot er det et godt stykke derfra til å skulle slå fast at det er naturlig at forkynnelse har en plass i NRK.

Fortsett å lese «Livssynsjournalistikk er viktig, men…»

Nei, kristen forkynnelse hører ikke hjemme i statskanalen

Forkynnelse i NRK vitner om en manglende refleksjon rundt statskanalens posisjon som en del av staten, og en manglende erkjennelse av at målsetningen om det livssynsåpne samfunnet innebærer at vi må revurdere tidligere ordninger og tradisjoner.

Fortsett å lese «Nei, kristen forkynnelse hører ikke hjemme i statskanalen»

Det livssynsåpne samfunnet krever nye refleksjoner – ikke at vi fortsetter som før med Den norske kirke som flaggskip

Ikke uventet er ikke Den norske kirke og Human-Etisk Forbund enige om gudstjenestesendingene på NRK. Jeg forstår likevel ikke at forståelsen for NRK som en offentlig, statlig, aktør er så liten som det Kristin Gunleiksrud Raaum viser i Vårt Land 19. august. For selv om NRK eksisterer i samfunnet, i det offentlige rom, så er NRK som aktør i dette i en særegen posisjon som offentlig rikskringkaster.

Fortsett å lese «Det livssynsåpne samfunnet krever nye refleksjoner – ikke at vi fortsetter som før med Den norske kirke som flaggskip»

NRK bør ikke sende gudstjenester og andakter

De kristne avisene Dagen og Vårt Land har vært over seg av begeistring etter at NRK nå kommer til å sende ukentlige gudstjenester på TV. Som statlig og felles medieaktør bør NRK kutte ut slik favorisering av et livssyn.

Fortsett å lese «NRK bør ikke sende gudstjenester og andakter»

NRK bør ikke sende gudstjenester og andakter

De kristne avisene Dagen og Vårt Land har vært over seg av begeistring etter at NRK nå kommer til å sende ukentlige gudstjenester på TV. Som statlig og felles medieaktør bør NRK kutte ut slik favorisering av et livssyn.

Fortsett å lese «NRK bør ikke sende gudstjenester og andakter»

Homofili er helt naturlig

Det er trist å se en lege vise så dårlig allmennkunnskap om menneskelig seksualitet og naturen som det Trond Ali Lindstad viser i Utrop.

Fortsett å lese «Homofili er helt naturlig»

Fritak – yoga, svømming, pride, og skolegudstjenester

Månedene og ukene frem mot pridemarkeringene vært preget av stor uenighet om og aggressiv retorikk mot pride i ulike former. Noe av dette har vært knyttet til ulike former for pridemarkeringer i skolen. I sosiale medier og i noen av utspillene jeg har plukket opp har det vært spørsmål om ikke det er mulig å få fritak fra pride på samme måte som det er mulig å få fritak fra skolegudstjenester. Det skal jeg prøve å si noe om her, samtidig som jeg sammenligner ulike fritakssituasjoner som vi vet kommer opp i skolen.

Fortsett å lese «Fritak – yoga, svømming, pride, og skolegudstjenester»

Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak?

To av de mest betente emnene i norsk skole er der hvor elever har ufrivillig skolefravær og der hvor lærere utsettes for vold fra elever. Jeg stiller meg undrende til om ikke disse to fenomenene må sees på som to sider av samme sak.

Fortsett å lese «Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak?»

Kjære rektor, 25. juni forplikter, og her er noe av hva du må gjøre.

Skolen blir viktig når vi etter angrepet i Oslo i sommer skal sørge for at alle nordmenn kan leve i tråd med hvem de er, uten skam og redsel. Da er det nødvendig med god og faglig kompetanse.

Fortsett å lese «Kjære rektor, 25. juni forplikter, og her er noe av hva du må gjøre.»