Underlig fra Korsets seier

Det gjør vondt når privilegier forsvinner. Det har jeg forståelse for. Når kristne opplever at offentlige institusjoner ikke lenger kan, skal eller vil gjøre (deler av) trosopplæringsarbeidet deres for dem har jeg forståelse for at det oppleves truende. Det betyr likevel ikke at det er fritt frem for å dele ut merkelapper og å latterliggjøre meningsmotstanderne sine.

Fortsett å lese «Underlig fra Korsets seier»

Ikke-troende forfølges og tortureres

Sekulære nordmenn jubler når kvinner vinner viktige rettighetskamper i fjerne himmelstrøk, fordi vi selv har gjennomgått disse kampene.Men folk som selv lever trygt uten tro, har kanskje dårlige forutsetninger for å forstå forholdene mange ateister lever under.

Fortsett å lese «Ikke-troende forfølges og tortureres»

Å strekke seg etter halmstrå

På tross av at politikere, kirken, og mediefolk understreker at vi ikke lenger har en statskirke så er det mye som tyder på at vi har en statskirke. Med tanke på den politiske retorikken må vi bestemme oss, enten så har vi en statskirke som er i en separasjonsprosess, eller så har vi skilt stat og kirke, og det er noen underlige etterlatenskaper som må ryddes opp i.

Fortsett å lese «Å strekke seg etter halmstrå»

Vår alles julefeiring

Jeg opplever en irritasjon fra Halvor Nordhaugs side over at ikke alle har samme motivasjon for å feire jul som han har. Undersøkelser viser at det kristne julebudskapet bare er viktig for rundt 1/5 av nordmenn. Det viktigste blir familien, maten, og stemningen. Det viktigste i mitt innlegg derimot var at alle skoler må skape en inkluderende og fin juletid for alle skolebarn, med fokus på det vi har felles og de mange ulike juletradisjonene våre kulturarver har brakt med seg.

Fortsett å lese «Vår alles julefeiring»

Har vi en statskirke eller har vi ikke?

En av de tingene som raskest irriterer meg er påstanden om at Norge ikke lenger har en statskirke eller at vi har kvittet oss med den. Ikke fordi at jeg ikke ønsker at det var slik, men fordi jeg tror at hvis ikke dette blir i motsagt, så glemmer vi fort at det er noe som må gjøres for å virkelig sørge for at statskirken ikke lenger er en statskirke, men heller et trossamfunn blant mange. Samtidig, hvis vi aksepterer at statskirkeordningen er avviklet, burde ikke det i så fall ha noe å si for forholdet stat og kommuner har til Den norske kirke?

Fortsett å lese «Har vi en statskirke eller har vi ikke?»

Livssynsfrihet er ikke en frihet til å diskriminere

Tros- og livssynsfriheten er en individuell rettighet, og eksisterer sammen med andre menneskerettigheter, for å sikre at ulike aspekter ved hvem vi er fra offentlige reguleringer. Samtidig ser vi verden rundt at religiøse lobbygrupper gjør stadig flere forsøk på å omdefinere den viktige individuelle tros- og livssynsfriheten til en mer innsnevret «religionsfrihet» som også, angivelig, skal beskytte religiøse organisasjoner fra offentlige reguleringer.

Fortsett å lese «Livssynsfrihet er ikke en frihet til å diskriminere»

Julen bør være en høytid som samler alle

Når den kristne julefortellingen dominerer i skolen i førjulstiden, er det en mangel på anerkjennelse av det norske mangfoldet.På tross av at dette blir den andre annerledes-julen på rad er det mye som er som det pleier. Juledekoren er på plass, planer er lagt, familier har begynt å forberede seg på felles middager, og julekalendrene går varme i klasserom rundt omkring. Julen er likevel ikke alltid den samlende høytiden vi ønsker oss.

Fortsett å lese «Julen bør være en høytid som samler alle»

Uverdig, Braanen

I Klassekampen 29. november skriver Bjørgulv Braanen at mennesker som ikke er kristne, bør få mulighet til å ta i bruk kirkene for begravelser uten prest. Jeg er enig med redaktøren i to ting. For det første: mangelen på og behovet for verdige lokaler å holde ikke-kristne begravelser i, er en realitet. For det andre: kirkebyggene er en del av vår felles kulturarv, kristne eller ikke.

Fortsett å lese «Uverdig, Braanen»

Trondheim må ta livssynsmangfoldet på alvor

Det har over lengre tid skjedd store endringer i folks forhold til religion. De fleste undersøkelser tyder på at godt over halvparten av befolkningen ikke tilhører noen religion.Men det offentlige henger etter og gir fortsatt ett trossamfunn privilegier.

Fortsett å lese «Trondheim må ta livssynsmangfoldet på alvor»

«Religionsfrihet» gir ikke rett til å diskriminere

I mange land misbrukes «religionsfrihet» for å forsvare undertrykking og diskriminering. Det samme har vi sett i Rogaland.Tros- og livssynsfriheten er en individuell rettighet, som innebærer at enhver skal kunne gi uttrykk for sin tro eller sitt livssyn gjennom ord, påkledning eller på annet vis.

Fortsett å lese ««Religionsfrihet» gir ikke rett til å diskriminere»