Making Instructional Videos

The course aims to prepare instructors to create and publish short online videos to serve as part of their online or classroom instruction. It will provide opportunities for participants to create videos with a variety of easy-to-use tools and then make them available for students.

Digital snublegruppe

Modulen gir en innføring i pedagogiske og tekniske ferdigheter knyttet til bruk av digitale
ressurser. Modulen tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer og behov. Ett av målene til modulen er at kursdeltakerne skal dele egen erfaring og kunnskap, og på denne måten styrke deltakernes digitale kompetanse.

Nøkkelbegrep
• Digitale verktøy
• Digital undervisning
• Pedagogisk og reflektert bruk av digitale verktøy
• Aktiv læring

Flipped Classroom – studentaktiv læring

Dette kurset er for lærere som ønsker å ha kunnskap om hvordan man kan ta i bruk undervisningsmetoden Flipped Classroom i egen undervisning.  

Kurset tar for seg hvordan man går frem for å “flippe” egen undervisning, dvs. at formidling skjer ofte ved hjelp av video før felles læringsaktivitet online eller på campus. 

Kurset har både en praktisk og teoretisk tilnærming til undervisningsmetoden Flipped Classroom.