HEFs styreleder mener forbundet bør vurdere å legge seg ned hvis stat og kirke blir skilt

Artikkel i Fri Tanke om at Tom Hedalen tenker at HEF kan legges ned når sakene er vunnet. Jeg er nevnt som en av innstilte kandidater til valg.