Ingen av styrekandidatene i HEF mener seremonier er det viktigste

Artikkel i Fri Tanke om de nye styrekandidatene.