Humanist vil ikke ha humanist-begravelse

Første gang jeg har blitt sitert fra Facebook uten å ha sagt noe direkte til journalist. Om humanistiske begravelser, musikk og mer.