Sex og Politikk deltok på panelsamtale om voldtekt i Norge på Menneskerettighetsuken i Bergen

Omtale av deltagelse i panel om voldtekt.