La barna få være med på skolegudstjenesten

Artikkel med omtale av debatten i Bergen.