Fem grunner til å droppe skolegudstjenestene

Svar til Henning Warloe om skolegudstjenester.