– Det kan gå veldig bra

Sissel Grans godkjentstempel på Monica og meg.