– Opplevde at vi stod nær hverandre livssynsmessig

Omtale av et annet par i samme situasjon med referanse til monica og meg.