Mintes ofrene etter 22 juli: Savner at folk snakker om rasismen som la til grunn for terroren

Fra markering om 22. juli.