Mintes ofrene etter 22. juli: – Savner at folk snakker om rasismen som lå til grunn for terroren