Skolegudstjenesteordningen er døende, koblet til respirator, og vi VET det…

Debattinnlegget tar for seg de problematiske sidene ved at vi har et skolevesen som i stor grad holder liv i en tradisjon ved å ikke følge reglene som er der for å beskytte minoritetselevene.