Endringer i RLE-faget m.m

Høringssvar om endringene i RLE-faget i forbindelse med den mulige omleggingen til KRLE. Skrevet i samarbeid med 4 andre student- og lærer-kollegaer i bergensområdet.