Jeg skammer meg over å dele yrke med deg

Debattinnlegget er et tilsvar til en dialog som har gått i Dagbladet de siste dagene og tar for seg noen av argumentene i den.