Byrådens store oppgave

Kronikken tar for seg de store problemene som eksisterer i bergensskolene med forkynning som en del av undervisningen og at den nye byråden må ta dette seriøst.