Utstrakt ukultur

Innlegget er et kortinnlegg som tar for seg noen av de resultatene man finner i Human-Etisk Forbund Hordaland sin rapport om forkynnelse i Bergensskolene. Søsterinnlegg til det lengre innlegget i Bergensavisen.