Nå er tiden for å tenke på skolegudstjenestene

Dette er en resirkulering av tidligere innlegg, men det er lagt inn detaljer om en lokal skole.