Jeg leser det du skriver, Fasteland

Jeg svarer på Fastelands tilsvar den 28.04.2015. Mitt opprinnelige tilsvar ble publisert 16.04.2015 og Fastelands opprinnelige innlegg kom 12.04.2015.