Skolen bør være sekulær, for oss alle…

Jeg kommer med motargumenter i Vårt Land om skoleimamer. Som et svar til Alf Gjøsunds kommentar den 29. april.