Russesangene er en studie i objektivisering av kvinner

Kronikk skrevet i samarbeid med en rekke andre personer om hvordan russesangene objektiviserer kvinner og kan ha alvorlige følger. Skrevet i et team av Elisabeth Norheim og flere av de andre.