Den lange sommerferien

Jeg skriver om sommerskoler og sommerferie i Bergens Tidende. Dessverre ble tittel og ingress forandret til det ugjenkjennelige…